Woonfraude

De woningen die wij verhuren worden door de hoofdhuurder en eventuele medehuurders bewoond. Er is sprake van woonfraude als de huurder:

  • de woning niet bewoont;
  • anderen in de woning laat wonen zonder toestemming van de Sleutels;
  • de woning aan toeristen verhuurt, ook bijvoorbeeld via Airbnb;
  • de woning gebruikt voor andere activiteiten zoals het kweken van hennep (wiet).

Signalen van woonfraude

  • Regelmatige wisseling van bewoners
  • Naambordjes en bellen zonder naam
  • Gordijnen die continue gesloten zijn

Vermoedens van fraude?

Heeft u sterke vermoedens van fraude over een adres bij u in de buurt? Laat het ons weten via het formulier meldingsformulier woonfraude.

Onderhuur

Onderhuur mag alleen met toestemming van de Sleutels. Zonder toestemming spreken wij van woonfraude. Daarbij wordt soms ook nog eens een veelvoud van het werkelijke huurbedrag gevraagd. Bovendien wordt een woning aan de reguliere markt onttrokken en is een andere woningzoekende, die vaak heel lang op zijn beurt wacht, de dupe.

Hennep kweken in woning verboden

Hennepteelt heeft nadelige effecten op de woningen en de leefomgeving. Het exploiteren van een hennepkwekerij leidt tot overlast en vooral brandgevaar, doordat niet zelden illegaal stroom wordt afgetapt. Het veiligheidsgevoel van u en uw buren is dan ook in het geding. Bovendien heeft het een negatieve weerslag op de reputatie van uw woonomgeving en het maakt het voor ons lastiger woningen in zo’n omgeving te verhuren. Hennepteelt in de woning verbieden wij dan ook uitdrukkelijk.

Wat verstaan we onder hennep kweken?

Onder het houden van een hennepkwekerij verstaat de Sleutels niet alleen het bedrijfsmatig laten groeien van hennep in/of bij de woning, maar ook het bewaren, knippen of drogen van hennep. Daarbij maakt het niet uit of het in de hele woning gebeurt of alleen maar in de schuur/berging of op zolder. Ook het verhandelen van hennep vanuit de woning vindt de Sleutels ontoelaatbaar.

Hennep in de woning leidt altijd tot beëindiging van het huurcontract

In alle bovenstaande gevallen is er juridisch gesproken “geen goed huurderschap” en stuurt De Sleutels aan op beëindiging van de huurovereenkomst. Als de huurders bij ontdekking niet vrijwillig de huur opzeggen dan vraagt de Sleutels aan de rechter om de huur te beëindigen en de huurder te veroordelen om de woning direct te verlaten. Tot nu toe is in bijna alle gevallen de eis van de Sleutels tot beëindiging van de huurovereenkomst door de rechter toegekend. De niet geringe kosten van zo’n gerechtelijke procedure verhalen we op de huurder.

Signalen van hennepkwekerij

- Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij coffeeshops)
- Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
- Condensvorming op de ramen van een woning
- Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
- Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
- Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
Als u één van bovenstaande zaken signaleert in uw buurt, laat het ons dan weten!

Meer informatie vind u op de website http://www.stophennepteelt.nl/

Meldpunt gemeente Leiden

Ook de gemeente Leiden heeft een meldpunt waarbij het vermoeden van onrechtmatige bewoning kan worden gemeld. Dat is het Servicepunt Bouwen en Wonen van de gemeente Leiden. Het telefoonnummer is 14071 en is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Of kijk op de website van de gemeente Leiden of gemeente Voorschoten.