Voorwaarden woningruil

Om voor woningruil in aanmerking te komen, gelden voor beide woningruilpartners de volgende voorwaarden:

 • Beide partijen laten een zelfstandige huurwoning achter.
 • Beide partijen zijn ingeschreven bij WoningNet.
 • Beide partijen zijn in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U voldoet beiden aan de gestelde inkomenscriteria van de nieuwe woning. Deze grenzen worden periodiek aangepast.
 • Geen van beide partijen heeft een huurachterstand.
 • De woningruilkandidaten die huren van de Sleutels wonen tenminste een jaar in de huidige woning.
 • Bij de verhuurder mogen geen klachten van overlast voor omwonenden bekend zijn.
 • Alle bij de woningruil betrokken verhuurders gaan akkoord met de ruil.
 • Voor zover nodig, geeft de betreffende gemeente(n) een huisvestingsvergunning af.
 • Duur huurovereenkomst is minimaal één jaar, daarna stilzwijgend voor onbepaalde tijd.

Bemiddelingskosten

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen vragen wij u eerst de administratiekosten van € 60,00 bij ons te betalen. Als u beiden huurt van de Sleutels, brengen wij per huurder € 60,00 administratiekosten in rekening.

Dit bedrag kunt u pinnen aan de balie, bij het inleveren van het formulier. Daarmee is de woningruil gelijk aangevraagd. Wij nemen een woningruilprocedure alleen in behandeling als:

 • de administratiekosten zijn betaald;
 • de kandidaten aan alle voorwaarden voldoen;
 • zij alle benodigde gegevens en documenten hebben ingeleverd.

Checklist woningruil

 • Heeft u het aanvraagformulier woningruil ingevuld?
 • Heeft u een kopie van de benodigde identiteitsbewijzen bijgevoegd?
 • Heeft u kopieën van uw salaris of uitkeringsgegevens bijgevoegd?
 • Heeft u van uw huidige verhuurder een verklaring van goede bewoning bijgevoegd?

Houd u er rekening mee, dat het wel drie maanden kan duren voordat de woningruil is afgerond?