Voorwaarden huren vrije sector woning

  • Het (gezamenlijke) maandinkomen van de contractanten bedraagt minimaal het gevraagde inkomen, zoals in de advertentie vermeld staat
  • Duur overeenkomst is minimaal 1 jaar, daarna wordt het stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
  • Bij bewoning door meerdere personen geldt, dat er sprake moet zijn van een duurzame relatie. Studenten komen daarom niet in aanmerking.
  • Bent u zwanger? Het ongeboren kind wordt niet meegeteld als kind. 

Wij verzoeken u diverse persoonlijke documenten in te leveren. 

Komt u in  aanmerking voor de woning? Houd dan rekening met de volgend kosten:

  • Huur van de lopende maand als de ingangsdatum voor de 15e van de maand ligt.
  • Huur van de lopende maand en volgende maand als de ingangsdatum na de 15e van de maand ligt.
  • Administratiekosten éénmalig € 180,00 (wij rekenen geen borg of bemiddelingskosten).

Rangrode bij meerdere geïnteresseerden

De Sleutels behoudt het recht te mogen afwijken van de voorwaarden en rangorde. Zijn er meerdere kandidaten in dezelfde categorie, dan hebben kandidaten met een (gezamenlijke) jaarinkomen tot € 60.000,00 voorrang.

Rangorde Eengezinswoning:

Categorie 1: Kandidaat huurders met kind(eren), die een sociale huurwoning van een corporatie uit Leiden en Voorschoten achterlaten;
Categorie 2: Kandidaat huurders met kind(eren);
Categorie 3: Kandidaat huurders zonder kind(eren), die een sociale huurwoning van een corporatie uit Leiden en Voorschoten achterlaten;
Categorie 4: Kandidaat huurders zonder kind(eren).

Rangorde Appartement:

Categorie 1: Kandidaat huurders, die een sociale huurwoning van een corporatie uit Leiden en Voorschoten achterlaten;
Categorie 2: Kandidaat huurders, die geen sociale huurwoning van een corporatie uit Leiden en Voorschoten achterlaten.