Toezicht

Raad van Commissarissen

Tia van Beek - lid RvC & voorzitter

Benoemd 1 april 2023

Jan Willem van Beek - lid RvC, vice-voorzitter & huurdercommissaris

Benoemd 14 juni 2022

Mirjam Hagen - lid RvC & voorzitter Selectie- en Remuneratiecommissie

Benoemd 1 januari 2021

Gerard Bakker - lid RvC & lid auditcommissie, huurderscommissaris

Benoemd 18 januari 2021