Stroomstoring

Als er stroom in uw woning uitvalt, controleert u eerst of u de storing zelf kunt opheffen. Wanneer u alles heeft gecontroleerd, en er is nog geen elektriciteit, dan meldt u de klacht bij de Sleutels.

Wat te doen als de stroom uit valt?

Controleer eerst of de stroom overal in uw huis is uitgevallen. Ga dan naar de meterkast. In de meterkast zitten boven de meter twee onderdelen waar u bij de storing zelf iets aan kunt doen: een aardlekschakelaar en twee of meer schakelaars met bijbehorende zekeringen (‘stoppen’). Het schakeldeel wordt groepenkast genoemd.

Is een deel van het huis zonder stroom?

Begin met de controle van de zekeringen (stoppen) of, bij moderne installaties, de schakelaars. Deze vindt u in de meterkast.

Elk huis heeft meerdere zekeringen/schakelaars, die ieder een deel van uw huis beveiligen. Zo’n deel noemen we een groep. Wanneer u ziet dat bij één groep het kleurplaatje van de zekering is gesprongen (of dat een deel van de schakelaar uit is gesprongen), handelt u als volgt:

  1. Doe de groep uit door de schakelaar uit te zetten.
  2. Haal vervolgens alle stekkers van lampen en apparaten die op de groep zitten uit de stopcontacten.
  3. Draai dan de houder van de zekering los en vervang de zekering. Let erop dat u een zekering gebruikt met hetzelfde kleurplaatje.
  4. Schakel de groep weer in.

Wanneer de zekering weer springt, kunt u het beste meteen de Sleutels bellen. Er is binnenshuis iets niet in orde.

Blijft de zekering heel, schakel dan één voor één de apparaten van die groep weer aan. Zodra de elektriciteit weer uitvalt, weet u dat één van uw apparaten of lampen defect is. Die kunt u dan (laten) repareren.

Bij moderne groepenkasten zijn er vaak geen stoppen meer, maar er is een zekeringsautomaat. U kunt daarbij de zekering schakelaar weer aanzetten en voor de rest op dezelfde manier als eerder beschreven op zoek gaan naar de oorzaak van uw probleem.

Hele huis geen stroom?

Als u een installatie heeft met een aardlekschakelaar, kijkt u daar eerst naar. Deze kan zijn uitgeslagen.

  1. Schakel alle groepsschakelaars uit en schakel dan de aardlekschakelaar in.
  2. Doe nu één voor één de groepen weer aan. Zodra de aardlekschakelaar weer uitvalt, heeft u de groep waarin de storing zit, te pakken.
  3. Schakel die groep weer uit en haal alle stekkers van lampen en apparaten die op de groep zitten uit de stopcontacten.
  4. Schakel dan de aardlekschakelaar en de groep weer in. Valt de elektriciteit weer uit? Bel dan de Sleutels. Er is iets mis met het leidingnet in uw huis. Blijft de schakelaar aan? Doe dan één voor één de apparaten van die groep weer aan. Zodra de elektriciteit weer uitvalt, heeft u het probleem gevonden. Dat kunt u dan (laten) verhelpen.