Stookkosten

Stookkosten zijn kosten voor het verwarmen van uw woning. Sommigen hebben een individuele verwarming zoals CV- ketel, anderen delen de warmtebron met andere bewoners uit het gebouw? Dan heeft u een collectieve aansluiting.

Het type aansluiting bepaalt met wie u stookkosten afrekent.

Verwarming

Individueel

Collectief

Verwarming op gas (met een cv-ketel)

U betaalt rechtstreeks aan de leverancier

U betaalt aan de Sleutels

Stadsverwarming

U betaalt rechtstreeks aan de leverancier

U betaalt aan de Sleutels

Hoe komt de afrekening tot stand?

Als u op een collectieve installatie bent aangesloten, dan is de Sleutels uw energieleverancier. U betaalt maandelijks een voorschot voor de geschatte verbruikskosten. Na afloop van het jaar verrekenen wij de werkelijk gemaakte kosten met de door u betaalde voorschotten. De Sleutels maakt gebruik van twee bedrijven die de verdeling over de gebruikers samenstelt. Dit zijn Techem Energy Services B.V. en Verwarming Water Verrekening (VWV).

U ontvangt van een van die bedrijven een afrekening. In de afrekening ziet u of u geld terug krijgt of dat u moet bijbetalen. Als u slechts een gedeelte van het jaar uw woning heeft gehuurd, berekenen wij natuurlijk alleen de kosten over die periode aan u door.

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet is in 2014 ingevoerd om bewoners met een collectieve aansluiting op het warmtenet extra te beschermen. Deze bewoners delen een aansluiting en hebben daardoor geen vrije keuze van energieleverancier. Hierdoor kunnen zij ook geen gebruik maken van kortingen die energieleveranciers aan individuele gebruikers bieden. De overheid heeft de Warmtewet gemaakt om ervoor te zorgen dat gebruikers met een collectieve aansluiting goede service krijgen en niet te veel betalen.

Wat staat er in de Warmtewet?

 • Er is een maximumprijs voor de levering van warmte. De Sleutels mag niet meer dan deze maximumprijs bij u in rekening brengen.
 • Dat u recht heeft op compensatie bij een ernstige storing.
 • Hoe uw warmteverbruik moet worden gemeten.
 • Dat u een klacht voor kunt leggen aan een geschillencommissie.

Meer informatie over de Warmtewet vindt u op de website van Consuwijzer.

Tarieven

Wij streven er naar een lagere prijs aan onze huurders te berekenen dan het maximum dat wij van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) opgelegd krijgen. Deze maximale prijs voor warmte wordt  jaarlijks vastgesteld door de ACM. In onderstaande tabel worden de maximumprijzen weergegeven. De tarieven die wij hanteren, liggen op of onder dit tarief.

TarievenPrijs 2017Prijs 2018Prijs 2019
Warmte per GJ€ 22,69€ 24,05€ 28,47
Vastrecht per jaar€ 299,13€ 309,52€ 318,95
Meerkosten per jaar€ 25,02€ 25,36€ 25,89

 

 

 

Leveringsovereenkomst en leveringsvoorwaarden

De Warmtewet verplicht energieleveranciers een leveringsovereenkomst met algemene voorwaarden met hun klanten af te sluiten. Als de Sleutels uw energieleverancier is, dan ontvangt u van ons de leveringsovereenkomst ter aanvulling op uw huurovereenkomst. In de leveringsovereenkomst  staan uw rechten en plichten. Daarnaast vinden wij het belangrijk om u te informeren over de algemene leveringsvoorwaarden. De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in samenwerking tussen de Consumentenbond, de Woonbond en Aedes (dit is de branchevereniging waar de Sleutels lid van is).

Veelgestelde vragen over stookkosten

 • Hoe betrouwbaar zijn de meters die mijn gebruik meten?

  De meters voldoen aan strenge voorschriften. De meters worden geleverd en geplaatst door een gespecialiseerd bedrijf.

 • Wat betekent de warmtewet voor mijn maandelijks voorschot?

  De Sleutels bepaalt deze net als eerdere jaren op basis van uw laatste afrekening.

 • Kunt u mij een voorbeeld geven van de afrekening conform de Warmtewet?

  De Warmtewet kunt u vergelijken met het huren van een auto. In de oude situatie betaalt u voor de huur van de auto (vastrecht) en u betaalt voor de benzine die u tankt (verbruikt gas). In de nieuwe situatie betaalt u nog steeds voor de huur van de auto (vastrecht), maar nu betaalt u voor elke kilometer die u rijdt (verbruikte warmte) met de auto en niet meer voor de getankte benzine (verbruikt gas). Kortom, we kijken straks naar wat het u oplevert en niet naar wat het ons kost

 • De cv-leidingen moeten door het hele gebouw voordat ze bij mijn woning zijn. Moet ik daar ook voor betalen?

  Deze kosten worden verdeeld over alle huurders in het gebouw. Deze kosten ziet u terug op de afrekening stookkosten onder het kopje ‘Verwarming – Leidingafgifte’. Als er in één gebouw verschillende type woningen zijn, worden deze kosten verdeeld aan de hand van het m² vloeroppervlakte van de woning. Als alle woningen in één gebouw hetzelfde zijn, dan worden de kosten verdeeld over het aantal woningen.

 • Kan ik bezwaar maken?

  Als u het niet eens bent met de afrekening van de stookkosten en/of het nieuwe voorschotbedrag, dan kunt u hier tegen bezwaar maken bij de Sleutels. U kunt uw bezwaar mailen naar bezwaardesleutelsnl. De bezwaarprocedure bij de Sleutels is gratis. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van de Sleutels dan kunt u bij de Huurcommissie bezwaar maken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Zie www.huurcommissie.nl/.

Bekijk de veelgestelde vragen