Servicekosten

Servicekosten zijn kosten voor diensten die de Sleutels aan u levert. Zoals bijvoorbeeld de kosten voor elektragebruik in de gemeenschappelijke ruimten, schoonmaakkosten, glazenwasser en tuinonderhoud. Deze kosten betaalt u naast de kale huur.

Servicekostenafrekening

Maandelijks betaalt u een voorschot voor de servicekosten. Jaarlijks vindt de afrekening van de daadwerkelijke gemaakte servicekosten plaats. In de afrekening ziet u of u geld van ons terugkrijgt of dat u moet bijbetalen. Als u slechts een gedeelte van het jaar uw woning heeft gehuurd, berekenen wij alleen de kosten over die periode aan u door.

Veelgestelde vragen over servicekosten

 • De servicekosten zijn onder voorbehoud?

  De afrekening servicekosten wordt door de Sleutels opgesteld op basis van de facturen van de leveranciers, zoals schoonmaakbedrijven, energieleveranciers, enzovoorts.
  Het kan gebeuren dat een leverancier een naheffing of een correctiefactuur stuurt. De Sleutels behoudt zich daarom het recht voor om in zo’n geval deze naheffing door te berekenen bij de huurder.

 • Betaal ik ook voor brandpoortverlichting?

  Nee, wel ontvangen de bewoners bij wie de elektra afgenomen wordt een vergoeding voor het verbruik. 

 • Betaal ik ook voor tuinonderhoud?

  We berekenen de kosten voor het onderhoud van groen alleen in die complexen, waar het groen voldoet aan het beleid van de huurcommissie. De kosten van speeltoestellen berekenen we niet meer door.

 • Zijn er nog andere kosten?

  Voor de administratie berekenen wij € 7,50. Dit is het door de huurcommissie vastgestelde minimumbedrag per afrekening.

 • Kan ik bezwaar maken?

  Als u het niet eens bent met de afrekening van de servicekosten en/of het nieuwe voorschotbedrag, dan kunt u hier tegen bezwaar maken bij de Sleutels. U stuurt uw naar bezwaardesleutelsnl. De bezwaarprocedure bij de Sleutels is gratis. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing de Sleutels dan kunt u bij de Huurcommissie bezwaar maken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Zie http://www.huurcommissie.nl/.

 • Verhuist u of bent u verhuisd?

  Dan betaalt u alleen voor de periode dat uw huurcontract geldig is of was. U ontvangt de afrekening niet op het moment dat u verhuist, maar tegelijk met alle andere huurders in het gebouw. Het kan dus zijn dat u dan al een tijdje ergens anders woont.

 • Wanneer wordt het voorschot aangepast?

  Elk jaar maken wij een berekening van de servicekosten. Als we verwachten dat de kosten hoger of lager worden, passen wij het bedrag van het voorschot aan. In de servicekostenafrekening staat uw voorschot voor het komende jaar, als het bedrag wordt aangepast.

Bekijk de veelgestelde vragen