Geen objecten gevonden

Overlast melden

Uw gegevens
Aanhef*
Van wie of wat heeft u overlast?
Kruis aan waar u last van heeft (meerdere antwoorden mogelijk)*
Geef onderstaand een toelichting op de door u aangekruiste overlastsituatie(s)

Geef daarbij ook het verloop van de overlast aan: hoe vaak, wanneer, hoe lang, hebben er nog meer omwonenden last van, is de overlast verergerd sinds de eerste keer, enz.

Voordat wij overlastklachten in behandeling nemen, dient u eerst zelf contact op te nemen met de overlastveroorzaker(s). Dit is een voorwaarde voor bemiddeling. Door met elkaar te praten over de overlastproblemen kom je meestal tot afspraken en een oplossing.

Heeft u nog met andere instanties (politie, gemeente, RIAGG, slachtofferhulp, e.d.) contact gehad over de door u ervaren overlast?*
Is er door deze instanties al actie ondernomen?**
Mag uw naam bekend worden gemaakt bij de veroorzaker van de klacht?*
Wij gaan ervan uit dat u bereid bent een bemiddelingsgesprek te voeren.*

** Let op! Als u deze vraag met nee beantwoordt, dan kan het zijn dat wij uw overlastklacht niet in behandeling kunnen nemen. De reden hiervoor is dat het dan voor ons niet mogelijk is om de klachten op te lossen.

Velden met een * zijn verplicht

Deel deze pagina