21/12 | Leidse Prestatieafspraken 2018 ondertekend

In de Prestatieafspraak staat wat we de komende jaren doen op het gebied van betaalbare sociale huurwoningen, wonen en zorg, bijzondere doelgroepen en duurzaamheid.

De Prestatieafspraken 2018 zijn ondertekend door de woningcorporaties met huizen in Leiden – Duwo, Ons Doel, Portaal, de Sleutels, Woonzorg Nederland en Ymere – en de gemeente Leiden. In de Prestatieafspraken staat ook met welke maatregelen de doelstellingen worden gerealiseerd. Zo kunnen corporaties en gemeente elkaar aanspreken op de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen.

Woningvoorraad

Met de corporaties is afgesproken dat er in 2020 tenminste 16.433 sociale woningen zijn. De vraag naar sociale woningen is en blijft groot. Daarom onderzoeken de corporaties komend jaar of en hoe het mogelijk is om in 2030 de verwachtte benodigde sociale woningen daadwerkelijk te kunnen bij bouwen.

CO2 neutraal

In de Prestatieafspraken 2018 is er extra aandacht voor duurzaamheid. Het doel is dat alle sociale huurwoningen in 2050 CO2 neutraal zijn. De corporaties en de gemeente spreken af dat nieuwbouw in principe aardgasloos wordt gebouwd en ook bij renovatie is aardgasloos het uitgangspunt. De Sleutels start hier in 2018  gelijk mee met haar nieuwbouwwoningen in de Nico van der Horstpark. 

Naar nieuwsoverzicht