07/11 | De Sleutels krijgt 7,4 van belanghouders

De Sleutels krijgt een positieve beoordeling van een onafhankelijke visitatiecommissie voor haar maatschappelijke prestaties. Onze belanghouders beoordelen ons gemiddeld met een 7,4!

Eens in de vier jaar wordt de Sleutels gevisiteerd. Tijdens zo'n visitatie wordt door een onafhankelijke commissie gekeken of we doen wat we ons hebben voorgenomen en of we doen wat de maatschappij van ons vraagt. Tijdens de visitatie geven huurders, gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en andere belanghebbenden hun oordeel over het functioneren van de Sleutels Met deze visitatie legt de Sleutels verantwoording af over de periode 2014-2017. We gebruiken de uitslagen om onze prestaties te verbeteren.

Scores

Onze belanghouders geven ons gemiddeld een 7,4. In 2014 was dat nog een 7,2. Een cijfer waar we blij mee zijn. Woorden als sociaal, zakelijk en betrouwbaar worden gebruikt; typerend en passend voor de Sleutels. De Huisvesting van de primaire doelgroep is zelfs gewaardeerd met een 7,5. Positieve voorbeelden werden genoemd zoals de aanpak van huurachterstanden, huisvesting van statushouders en wijzigingen in huurbeleid om betaalbaarheid te bevorderen.

We zijn ook trots op wat we afgelopen jaren hebben gedaan aan verbetering van ons vastgoed. Dit wordt in het visitatierapport bevestigd. Onze relaties geven aan dat de opgave voor de Sleutels nog wel groot is: oud bezit met een matige energetische prestatie. Wij onderschrijven dit en de verbetering van onze woningen blijft hoog op onze ambitie lijst.

Verbeterpunten

Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook. Partners en belanghebbenden verdienen een grotere rol bij het bepalen van onze ambities en onze strategie. De betaalbaarheid van de sociale woningen staat onder druk en het aantal woningen in het goedkopere segment is beperkt. Intern beveelt de visitatiecommissie meer aandacht voor control en risicomanagement aan. De Sleutels heeft zelf nog de ambitie om ook een flinke verbeterslag te maken op het gebied van digitalisering. Dat moet opleveren dat meer informatie sneller beschikbaar is en dat het veel makkelijker wordt om contact te leggen met huurders en partners.

Meer informatie

Het visitatierapport over de Sleutels is openbaar en staat op onze website www.desleutels.nl/governance

Naar nieuwsoverzicht