Klacht over onze dienstverlening

 • 1

  Klacht indienen

  Stel, u bent niet tevreden over de manier waarop u door ons wordt geholpen. Bijvoorbeeld als u vindt dat een medewerker u niet correct heeft behandeld of u geen antwoord heeft gekregen op uw brieven. Dat kunt u ons dit via het klachtenformulier laten weten.

 • 2

  Afhandeling klacht door de Sleutels

  U ontvangt zo snel mogelijk een eerste reactie van de betrokken medewerker. Als u daar niet tevreden over bent, kunt u dat aan ons melden. De leidinggevende van de betreffende afdeling neemt dan telefonisch contact met u op. In dat gesprek komen beide kanten van het verhaal aan bod. De afspraken die we samen maken over een oplossing, bevestigen wij ook schriftelijk aan u.

 • 3

  Geschillencommissie

  Bent u uiteindelijk toch niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u zich wenden tot de lokale Geschillencommissie.

  Als u een conflict of geschil heeft met onze organisatie en het komt niet tot een oplossing, dan kunt u dit conflict of geschil voorleggen aan een onafhankelijke Geschillencommissie. U kunt dit bij de Commissie kenbaar maken via het Geschillenformulier.

  De Commissie laat binnen twee weken weten of zij het geschil in behandeling neemt. Wordt het geschil behandeld, dan kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek. Het kan ook zijn dat het geschil schriftelijk wordt behandeld.

  Binnen twee weken na de behandeling deelt de Geschillencommissie schriftelijk haar advies met de directeur-bestuurder van de Sleutels. U ontvangt een kopie van dit advies.

  De directeur-bestuurder van de Sleutels is niet verplicht om het advies van de Geschillencommissie op te volgen. Zij stelt de Commissie binnen vier weken schriftelijk op de hoogte van haar beslissing. U ontvangt een kopie van deze beslissing.

  Bent u het niet eens met het advies van de Commissie of de beslissing van de directeur-bestuurder, dan heeft u de mogelijkheid de kwestie aan de Huurcommissie en/of de Kantonrechter voor te leggen.

  U kunt hier ook het reglement van de lokale Geschillencommissie downloaden.

   

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden