Geen objecten gevonden

Naar overzicht

Rivierenbuurt in Meerburg

Aantal woningen: 124

Over dit project

In de Rivierenbuurt in Meerburg liggen 124 portiek- en galerijwoningen aan de Drechtstraat, Maasstraat, Lingestraat, Spaarnestraat en Lekstraat.

Wat bewoners vinden over de woningen

Uit onderzoek is gebleken dat:

 • Ongeveer de helft van de bewoners is tevreden over de woning.
 • 2 van de 3 bewoners heeft last van tocht in de woning.
 • Bijna de helft van de bewoners is ontevreden over de badkamer.
 • Ook bijna de helft van de bewoners heeft last van vocht en schimmel in de woning.
 • De meeste bewoners vinden dat de woningen verbeterd moeten worden.
 • Sloop/nieuwbouw en renovatie worden het meest genoemd als oplossing.
 • Over de buurt is men over het algemeen tevreden, met name over de parkeergelegenheid en de bereikbaarheid.
 • Wel ervaart ruim de helft van de bewoners overlast van de buren. Daarbij gaat het vooral over geluid, vuilnis, stank en rook. 

Wat we gaan doen in de Rivierenbuurt

In het gebied liggen ook 136 woningen van Portaal. En de (ondergrondse) infrastructuur van de gemeente. Daarom hebben we een intentieovereenkomst met de gemeente Leiden en Portaal getekend voor de herontwikkeling van de Rivierenbuurt in Meerburg. Door samen te werken wordt de hele buurt in één keer opgeknapt.

Participatie

De Sleutels heeft een klankbordgroep van huurders uit de wijk opgericht. Die is samengegaan met de bewonerscommissie van Portaal.
De nieuwe bewonersorganisatie heet Huurders Meerburg. Huurders Meerburg vertegenwoordigt de huurders en is de gesprekspartner van Portaal, de Sleutels en de gemeente. 

Hoe nu verder?

Voor nu lijkt sloop-nieuwbouw de beste optie. Dit scenario zijn we aan het onderzoeken. In de periode 2023/2024 verwachten daarop een antwoord op te hebben.

De gemeente en de woningcorporaties Portaal en de Sleutels maken samen een toekomstplan voor de Rivierenbuurt. Dit plan heet een gebiedsvisie. Bij het maken van een gebiedsvisie kan de input van de buurt niet ontbreken. Van 15 september tot en met 15 oktober trekken wij de wijk in om in gesprek te gaan met iedereen die betrokken is bij de wijk Rivierenbuurt. De bewoners ontvangen hier begin september meer informatie over.

Op de website van de gemeente Leiden vindt u ook een pagina over dit project.


Kenmerken

 • Aantal woningen 124

Planning

 • Status In onderzoek
 • Locatie op kaart