Kooiplein deelgebied 1A

Dit project bevindt zich aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan en betreft J.P. Coenhof 33 t/m 61, Willem de Zwijgerlaan 46 en 48 en P. Bothstraat 1 t/m 26. Heijmans gaat hier ongeveer 70 woningen bouwen, waarvan 14 voor de Sleutels. De start van de werkzaamheden is nog niet bekend, maar de verwachting is rond 2020.

Het project maakt deel uit van gebiedsontwikkeling Kooiplein. Aan de zuidzijde van de Willem de Zwijgerlaan zijn al veel nieuwbouwgebouwen gereed.

Het stedenbouwkundig plan uit 2009 is uitgangspunt voor het uitwerken van de plannen. Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, zoals de Leidse Ring Noord.