Geen objecten gevonden

Naar overzicht

Jan Wagtendonkstraat

Over dit project

De Jan Wagtendonkstraat in Voorschoten ligt aan een grasveld met daarachter de weilanden tussen klooster Oud Blijdorp en het water van de Vliet in de wijk Starrenburg. De gemeente Voorschoten heeft het grasveld in 2012 bestemd als bouwlocatie voor permanente woningen. Als partner hiervoor heeft zij gekozen voor de Sleutels.

De Sleutels realiseert 

In het voorjaar van 2022 sluiten de gemeente en de Sleutels een intentieovereenkomst. Hierin staat dat we 100% sociale huur op deze locatie willen realiseren. Zo werken we aan onze ambitie om in de komende jaren ruim 1000 woningen toe te voegen aan de regionale woningvoorraad. Om daarmee de wachtlijsten voor woningzoekenden te verkorten. Want iedereen heeft recht op #eengoedthuis.

Participatie voor omwonenden

Wij begrijpen heel goed dat omwonenden vragen en zorgen hebben. Er worden immers bouwplannen in hun directe woonomgeving gemaakt. 
Voordat we starten met het ontwerpen van de nieuwbouw gaan we daarom eerst in gesprek met de omwonenden. Zodat we begrijpen wat hun wensen en zorgen zijn en hier rekening mee  kunnen houden bij de uitwerking van onze plannen. Dit proces heet participatie.

De Sleutels voert de participatie uit samen met 2 onafhankelijke adviseurs van het bureau +Anderen. De stappen in de participatie staan in dit plaatje.

Planning

Start participatie juni 2022
Ontwikkelen Stedenbouwkundig plan mei 2022 – december 2022
Haalbaarheidstoets de Sleutels-gemeente Voorschoten Q4 2022
Uitwerken Ontwerp en bestemmingsplanprocedure Q1 2023
Start bouw Q2 2024
Oplevering Q1 2025

Heeft u vragen over dit project of de gemeentelijke procedures?

Neem voor vragen over het project contact op met Frank Godie van de Sleutels. Hij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag via telefoonnummer (071) 516 26 36. Of per e-mail op infodesleutelsnl.

Voor vragen over de planning of de procedures voor bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Doreen van ’t Spijker van de gemeente Voorschoten per e-mail op janwagtendonkvoorschotennl.

 


Planning

  • Planning in onderzoek
  • Locatie op kaart