Lid worden van de vereniging

Wilt u meepraten over maatschappelijke thema’s rond volkshuisvesting in Leiden en Voorschoten? Dan is een lidmaatschap van onze vereniging misschien interessant voor u.

Ledenvergadering

Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Hierin bespreken we de jaarstukken, beleidsvoornemens en gaan we in op in- en externe ontwikkelingen. U kunt hierbij denken aan de verhuurdersheffing, de financiële positie van de Sleutels en voorkomen van leegstand.

Formeel kunnen leden tijdens de algemene ledenvergadering hun stem uitbrengen op:

  • vaststelling van de jaarstukken (de balans en de staat van baten en lasten met toelichting);
  • wijziging van de statuten.

Hoe wordt u lid?

Als u lid van de vereniging worden, kunt u dat per mail of per brief kenbaar maken (de Sleutels, t.a.v. de directeur-bestuurder, Postbus 1041, 2302 BA  Leiden). Laat ons a.u.b. vooral weten waaróm u lid wilt worden. Het lidmaatschap bedraagt € 4,50 per jaar. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden