Klachten over ons

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de Sleutels? Laat het ons weten. Samen kunnen we tot een oplossing komen.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? 

Stel, u bent niet tevreden over de manier waarop u door ons wordt geholpen. Bijvoorbeeld als u vindt dat een medewerker u niet correct heeft behandeld of u geen antwoord heeft gekregen op uw brieven. Dat kunt u ons dit via het klachtenformulier laten weten.

U ontvangt zo snel mogelijk een eerste reactie van de betrokken medewerker. Als u daar niet tevreden over bent, kunt u dat aan ons melden. De leidinggevende van de betreffende afdeling neemt dan telefonisch contact met u op. In dat gesprek komen beide kanten van het verhaal aan bod. De afspraken die we samen maken over een oplossing, bevestigen wij ook schriftelijk aan u.

Bent u uiteindelijk toch niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u zich wenden tot de lokale Geschillencommissie

Heeft u een klacht over kosten of gebreken?

Als u een klacht heeft over de huurprijs, een ernstig onderhoudsgebrek of de afrekening stook en/of servicekosten dan kunt u een bezwaar/verzoek indienen bij de Huurcommissie. Meer informatie hierover vindt u op www.huurcommissie.nl.