Documenten woningruil

Wij verzoeken u de volgende zaken in te leveren op ons kantoor aan de Langegracht 70A te Leiden.

Als u met een partner reageert op een woning, neemt u dan ook alle gegevens van de partner mee.

Formulieren:

 • indien van toepassing deel II, deze dient u door uw huidige verhuurder te laten invullen.

 De verklaring kunt u ook afhalen bij één van de corporaties.

Algemene gegevens:

 • kopie ID-kaart of paspoort;
 • een kopie historisch adresuittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) waaruit uw burgerlijke staat, uw historische woongegevens en uw gezinssamenstelling blijkt;
 • IBAN rekeningnummer.

Inkomensgegevens:

 • een inkomensverklaring over 2018 (aanvragen bij de Belastingdienst 0800 - 0543) of
 • als u aangifte heeft gedaan: een definitieve aanslag 2018 van de Belastingdienst;
 • alle loonstroken van 2019;
 • indien van toepassing specificatie van een uitkering van b.v. UWV of ISDR;
 • indien van toepassing specificatie studiefinanciering.

Bent u zelfstandig ondernemer?

 • een inkomensverklaring over 2018 (aanvragen bij de Belastingdienst 0800 - 0543) of
 • een definitieve aanslag 2018 van de Belastingdienst;
 • uittreksel uit het handelsregister Kamer van Koophandel;
 • jaarrekening over 2018 opgemaakt door uw accountant of belastingadviseur;
 • een prognose over 2018 van uw accountant of belastingadviseur.

Extra gegevens indien van toepassing op uw situatie:

 • kopie van de koopovereenkomst van uw huidige woning
 • kopie vonnis van de rechter na echtscheiding.

Wij controleren de door u ingeleverde gegevens. Als blijkt dat u niet alle documenten bij u heeft of niet aan de gestelde eisen voldoet, bieden wij u geen huurovereenkomst aan.