Huurverhoging

Per 1 juli 2018 gaat de huurverhoging in. De overheid heeft de maximale huurverhoging voor sociale woningen vastgesteld op 3,9%. De Sleutels wil de woningen betaalbaar houden en beperkt daarom de huurverhoging. Een groot deel van onze huurders (ruim 40%) krijgt geen huurverhoging. En ruim 20% krijgt een inflatievolgende huurverhoging van 1,4%. De huur van de overige woningen wordt met 2,4% verhoogd.

 De huurverhoging is vooraf afgestemd met de Huurders Belangenvereniging.

Regels van de overheid omtrent de huurverhoging

Maximale huurverhoging bij huishoudens

Per 1 juli 2018 is de maximaal toegestane huurverhoging voor een zelfstandige woning: 3,9%.  Bij de Sleutels verhogen we de huur met maximaal 2,4%.

Huursombenadering

Alle huren van alle sociale huurwoningen van één corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. De overheid heeft bepaald dat deze niet onbeperkt mag stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij anderen minder doen. Dat heet huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner. De maximale wettelijke huursomstijging is in 2018 2,4%. Bij  de Sleutels hebben we afgesproken dat de huursomstijging voor sociale woningen in 2018 maximaal 1,95% mag zijn. Een maximale huurstijging voor vrije sector woningen is niet wettelijk bepaald. Kijk voor meer informatie op de website van de overheid.  

Hoe berekent de Sleutels de huurverhoging?

Wij berekenen de huurverhoging aan de hand van twee factoren:

  • de huidige huurprijs van de woning (exclusief servicekosten)
  • de waardering van de woning (dat is de prijs die geldt als wij de woning nu opnieuw verhuren)

Hoe dichter de huidige huurprijs bij de waardering ligt, hoe minder huurverhoging. Wij vinden dit een eerlijk systeem, omdat op deze manier de huur langzamerhand beter gaat passen bij de kwaliteit van de woning.

Huurverhoging voor sociale huurwoningen

% Waardering woningHuurverhoging
>=96%0%
85%=<96%1,4%
<85%2,4%

Geen huurverhoging

Als u nu 96% of meer van de waardering betaalt,  krijgt u geen huurverhoging.

1,4% huurverhoging

Betaalt u nu 85% of meer, maar minder dan 96% van de waardering, dan blijft de huurverhoging beperkt tot 1,4% (= inflatievolgend).

2,4% huurverhoging

Betaalt u minder dan 85% van de waardering, dan is de huurverhoging 2,4% (inflatie +1%).

Huurverhoging voor vrije sector woningen

% Waardering woningHuurverhoging
>=96%0%
85%=<96%1,4%
<85%2,4%

De huurverhoging voor vrije sector woningen hangt af van de huidige huurprijs en de markthuurprijs (dat is de huur die wij voor de woning in de huidige markt kunnen ontvangen). Voor de markthuurprijs gaan wij uit van gemiddeld 85% van de (commerciële) markthuur, en niet 100%. 

Geen huurverhoging

Als de huidige huurprijs gelijk of hoger is dan 96% van de markthuurprijs, rekenen wij geen huurverhoging.

1,4% verhoging

Bedraagt uw huur nu 85% of meer, maar minder dan 96% van de markthuurprijs, dan is de huurverhoging 1,4%.

2,4% verhoging

Is uw huurprijs lager dan 85% van de markthuurprijs, dan is uw huurverhoging 2,4% (inflatie + 1%).

Rekenvoorbeelden

Hoe de huurverhoging werkt, ziet u in deze rekenvoorbeelden.

Sociale huurwoning 

Netto  huur  
(= huidige huur)
Huur die wij willen
ontvangen (=waardering)
% netto huur van waardering% huurverhogingNieuwe huur  per 1 juli 2018
€ 540€ 56096%0%€ 540
€ 540€ 61088%1,4%€ 547,56
€ 540€ 65083%2,4%€ 552,96

Vrije sectorwoning

Netto huur
(= huidige huur)
Huur die wij willen
ontvangen (=markthuurprijs)
% netto huur van waardering% huurverhogingNieuwe huur per 1 juli 2018
€ 805€ 82098%0%€ 805
€ 805€ 87592%1,4%€ 816,27
€ 805€ 97583%2,4%€ 824,32

Bezwaar maken

Voor 1 mei ontvangen huurders ons voorstel tot huurverhoging per 1 juli 2018. Wie het niet eens is met dit voorstel kan bezwaar maken. Er moet dan wel een geldige reden zijn. Omdat de Sleutels dit jaar de huren niet inkomensafhankelijk verhoogd, kunt u op basis van deze reden geen bezwaar maken. In de wet is vastgelegd wat geldige redenen voor bezwaar zijn.

Inkomensdaling

Is uw inkomen recent sterk gedaald? En komt u door de huurverhoging in financiële problemen? Een inkomensdaling is op zichzelf geen geldige reden om bezwaar te maken, maar er kunnen bijzondere omstandigheden zijn. Wij adviseren u contact op te nemen met één van onze woonconsulenten via team_woonconsulentendesleutelsnl Samen met u bespreken we de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over huurverhoging

Bekijk de veelgestelde vragen