Huurverhoging

Per 1 juli 2019 gaat de huurverhoging in. De overheid heeft de maximale huurverhoging voor sociale woningen vastgesteld op 4,1%. De Sleutels wil de woningen betaalbaar houden en beperkt daarom de huurverhoging. De helft van onze sociale huurders krijgt geen of een beperkte huurverhoging van maximaal 1,6% (inflatievolgend). Overige huurders van sociale huurwoningen krijgen een verhoging van maximaal 2,8%.

 De huurverhoging is vooraf afgestemd met de Huurders Belangenvereniging.

Regels van de overheid omtrent de huurverhoging

Per 1 juli 2019 is de maximaal toegestane huurverhoging voor een zelfstandige sociale woning: 4,1%. Bij de Sleutels verhogen we de huur met maximaal 2,8%.

Hoe berekent de Sleutels de huurverhoging?

Wij berekenen de huurverhoging aan de hand van twee factoren:

  • de huidige huurprijs van de woning (exclusief servicekosten)
  • de streefhuur van de woning (dat is de huurprijs die wij vragen als we de woning nu opnieuw verhuren. Om de woningen betaalbaar te houden is onze streefhuur lager dan wij volgens de overheid mogen vragen voor een woning).

Hoe dichter de huidige huurprijs bij de streefhuur ligt, hoe minder huurverhoging. Wij vinden dit een eerlijk systeem, omdat op deze manier de huur langzamerhand beter gaat passen bij de kwaliteit van de woning.

Huurverhoging voor sociale huurwoningen

% Streefhuur woningHuurverhoging
100%0%
95%=<100%1,6%
<95%2,8%

Geen huurverhoging

Als uw huur nu gelijk is aan de streefhuur,  krijgt u geen huurverhoging.

1,6% huurverhoging

Betaalt u nu 95% of meer van de streefhuur, dan blijft de huurverhoging beperkt tot 1,6% (= inflatievolgend).

2,8% huurverhoging

Betaalt u minder dan 95% van de streefhuur, dan is de huurverhoging 2,8%.

Huurverhoging voor vrije sector woningen

% Markthuur woningHuurverhoging
100%1,6%
95%=<100%2,8%
<95%3,6%

De huurverhoging voor vrije sector woningen hangt af van de huidige huurprijs en de markthuurprijs (dat is de huur die wij voor de woning in de huidige markt kunnen ontvangen). Voor de markthuurprijs gaan wij uit van gemiddeld 85% van de (commerciële) markthuur, en niet 100%. 

1,6% huurverhoging

Als de huidige huurprijs gelijk is aan de markthuurprijs, rekenen wij 1,6% huurverhoging.

2,8% verhoging

Bedraagt de huidige huurprijs nu 95% of meer van de markthuurprijs, dan rekenen wij  2,8% huurverhoging.

3,6% verhoging

Is de huidige huurprijs lager dan 95% van de markthuurprijs, dan rekenen wij 3,6% huurverhoging.

Rekenvoorbeelden

Hoe de huurverhoging werkt, ziet u in deze rekenvoorbeelden.

Sociale huurwoning 

Netto  huur  
(= huidige huur)
Huur die wij willen
ontvangen (=streefhuur)
% netto huur van streefhuur% huurverhogingNieuwe huur  per 1 juli 2019
€ 540€ 540100%0%€ 540
€ 540€ 56096%1,6%€ 548,64
€ 540€ 65083%2,8%€ 555,12

Vrije sectorwoning

Netto huur
(= huidige huur)
Huur die wij willen
ontvangen (=markthuurprijs)
% netto huur van waardering% huurverhogingNieuwe huur per 1 juli 2019
€ 805€ 820100%1,6%€ 817,88
€ 805€ 83596%2,8%€ 827,54
€ 805€ 97083%3,6%€ 833,98

Bezwaar maken

Voor 1 mei ontvangen huurders ons voorstel tot huurverhoging per 1 juli 2019. Wie het niet eens is met dit voorstel kan bezwaar maken. Er moet dan wel een geldige reden zijn. Omdat de Sleutels dit jaar de huren niet inkomensafhankelijk verhoogd, kunt u op basis van deze reden geen bezwaar maken. In de wet is vastgelegd wat geldige redenen voor bezwaar zijn.

Inkomensdaling

Is uw inkomen recent sterk gedaald? En komt u door de huurverhoging in financiële problemen? Een inkomensdaling is op zichzelf geen geldige reden om bezwaar te maken, maar er kunnen bijzondere omstandigheden zijn. Wij adviseren u contact op te nemen met één van onze woonconsulenten via team_woonconsulentendesleutelsnl Samen met u bespreken we de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over huurverhoging

Bekijk de veelgestelde vragen