Huurverhoging

Uiterlijk eind april ontvangen huurders van ons bericht over de huurverhoging die op 1 juli 2017 ingaat. Deze hebben wij afgestemd met de Huurders Belangenvereniging De Eendracht (HBE). De huurverhoging voldoet ook aan de regels van de overheid. Dit jaar is de huurverhoging voor de meeste woningen 0% of 1,5%.

De HBE heeft zich hard voor gemaakt voor huurders die in een duurdere woning wonen met een huurprijs die lager is dan wat bij de kwaliteit van hun woning past. De huurverhoging voor deze groep bedraagt 0,75%.

Regels van de overheid omtrent de huurverhoging

Maximale huurverhoging bij huishoudens tot € 40.349,-
Per 1 juli 2017 is de maximaal toegestane huurverhoging voor een zelfstandige woning:  2,8%.  Bij de Sleutels verhogen we de huur met maximaal 1,5%. 

Maximale huurverhoging bij huishoudens hoger dan € 40.349,-
Per 1 juli is de maximale toegestane huurverhoging voor een zelfstandige woning 4,3%, als het inkomen van het huishouden hoger dan € 40.349,- is. Bij de Sleutels verhogen we de huur met maximaal 3%.

Huursombenadering
Alle huren van alle sociale huurwoningen van één corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij anderen minder doen. Dat heet huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner. De maximale huursomstijging is 1,3%. Bij  de Sleutels hebben we de huursomstijging op 0,8% gehouden. Kijk voor meer informatie op de website van de overheid.  

Hoe berekent de Sleutels de huurverhoging?

Wij berekenen de huurverhoging aan de hand van drie factoren:

  • de huidige huurprijs van de woning (exclusief servicekosten)
  • de waardering van de woning (dat is de prijs die geldt als wij de woning nu opnieuw verhuren)
  • het inkomen van het huishouden

Hoe dichter de huidige huurprijs bij de waardering ligt, hoe minder huurverhoging. Wij vinden dit een eerlijk systeem, omdat op deze manier de huur langzamerhand beter gaat passen bij de kwaliteit van de woning.

Huurverhoging voor sociale huurwoningen

 huishoudinkomen    huidige huurprijs
(exclusief servicekosten)
 huurprijs
< 97% van de waardering  
 huurprijs
> 97% van
de waardering
  

< € 40.349,-

> € 635,-

0,75%

0%

< € 635, -

1,5%

0%

> € 40.349,-

< € 690,-

3%

0%

Geen huurverhoging
Als de huidige huurprijs van de woning nu meer dan 97% van de waardering is, verhogen wij de huur niet.

0,75%
Is de huidige huurprijs hoger dan € 635,- en minder dan 97% van de waardering, en is het inkomen lager dan € 40.349,- dan blijft de huurverhoging beperkt tot 0,75%.

1,5%
Is de huidige huurprijs lager dan € 635,- en minder dan 97% van de waardering, en is het inkomen lager dan € 40.349,- dan bedraagt de huurverhoging 1,5%.     

3%
Is de huidige huurprijs minder dan 97% van de waardering en is het inkomen  hoger dan € 40.349,- dan bedraagt de huurverhoging 3%.   

Huurverhoging voor vrije sector woningen

 huurprijs/marktprijs  huurverhoging

huidige huurprijs < markthuurprijs

1,5%

huidige huurprijs > markthuurprijs

0%

De huurverhoging voor vrije sector woningen hangt af van de huidige huurprijs en de markthuurprijs (dat is de huur die wij voor de woning in de huidige markt kunnen ontvangen). Voor de markthuurprijs gaan wij uit van 85% van de maximale (commerciele) markthuurprijs, en niet 100%. 

Als de huidige huurprijs gelijk is aan de markthuurprijs, rekenen wij geen huurverhoging. Als de huidige huurprijs minder is dan de markthuurprijs dan bedraagt de huurverhoging 1,5%, onafhankelijk van het inkomen.

Rekenvoorbeelden

Hoe de huurverhoging werkt, ziet u in deze rekenvoorbeelden.

Sociale huurwoning 

 huidige huurprijs  waardering   betaalt dus  …% van de waardering    inkomen       huurverhoging   nieuwe huurprijs 

€ 500,00

€ 650

76,9%

< € 40.349

1,5%

€ 507,50

€ 500,00

€ 650

76,9%

> € 40.349

3,0%

€ 515,00

€ 500,00

€ 510

98,0%

nvt

0%

€ 500,00

€ 645,00

€ 710

91%

< € 40.349

0,75%

€ 649,84

 Vrije sectorwoning

huidige huurprijs  door de Sleutels gehanteerde markthuur  betaalt dus …% van de markthuur  inkomen  huurverhoging  nieuwe huurprijs

€ 800

€ 800

100%

nvt

0%

€ 800

€ 800

€ 950

< 100  %

nvt

1,5%

€ 812

Bezwaar maken

Voor eind april ontvangen huurders ons voorstel tot huurverhoging per 1 juli 2017. Wie het niet eens is met dit voorstel kan bezwaar maken. Er moet dan wel een geldige reden zijn. In de wet is vastgelegd welke redenen dat zijn.

Veelgestelde vragen over huurverhoging

Bekijk de veelgestelde vragen