Huurovereenkomst

Als u een woning van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. In dit document staat onder andere: 

  • voor welke woning u de overeenkomst tekent;
  • hoe de huurprijs is opgebouwd;
  • wie uw medehuurder is.

Met het tekenen van de huurovereenkomst gaat u ook akkoord met het huurreglement. U kunt de huurovereenkomst en de specificaties van uw woning zoals plattegrond, huurprijsopbouw en energielabel in het klantenportaal inzien.

Samen wonen

Woont u samen en de overeenkomst staat op één naam? Dan kunt u een verzoek tot medehuurderschap indienen. In de toelichting leest u onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor medehuurderschap. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Overlijden hoofdhuurder

Overlijdt de hoofdhuurder van de woning waarin u woont, maar staat u niet geregistreerd in het huurcontract? In de toelichting leest u onder welke voorwaarden de Sleutels u eventueel toestemming geeft om in de woning te blijven wonen en u alsnog op het huurcontract bijschrijft. Denkt u aan deze voorwaarden te voldoen, vult u dan het aanvraagformulier in.

Overlijdt de hoofdhuurder van de woning waarin u woont en bent u ook geregistreerd in het huurcontract? Graag ontvangen wij van u de overlijdensakte van de overleden persoon, uw legitimatiebewijs en wij willen ook weten onder welke naam u in ons systeem wilt komen te staan en of het rekeningnummer waar de huur vanaf wordt gehaald dezelfde blijft of wijzigt. 

Inwoning

Het kan voorkomen dat u een tijdje iemand - vanwege een noodsituatie - in uw woning wil laten intrekken. U blijft gewoon uw hoofdverblijf in de woning houden en ontvangt geen betaling van de inwoner(s).

Dan is altijd een aanvraag vooraf nodig. Inwoning is altijd van tijdelijke aard en duurt maximaal één jaar. In de toelichting leest u welke voorwaarden de Sleutels stelt aan inwoning.

Tijdelijke onderhuur tijdens verblijf in buitenland of ergens anders

Het kan voorkomen dat u een tijdje niet in uw huis verblijft (bijvoorbeeld door verblijf in buitenland, proef-samenwonen, tijdelijk verblijf in verpleeghuis/instelling of detentie). U wilt in die periode uw woning geheel aan iemand in gebruik geven.
Dan is altijd een aanvraag vooraf nodig. De termijn voor huisbewaring is maximaal één jaar en minimaal drie maanden. De Sleutels behoudt de zakelijke relatie met de huurder, en niet met de huisbewaarder.

Een kamer in een woning verhuren

Wilt u een deel van de woning tegen betaling aan een ander verhuren? Dan is een aanvraag altijd nodig.
Er mag maximaal één kamer verhuurd worden, tegen een redelijke prijs (in verhouding tot de huurprijs van de woning). Voorwaarde is dat u als hoofdhuurder in de woning  blijft wonen. U blijft altijd verantwoordelijk voor het woongedrag van de kamerverhuurder.
In de toelichting leest u welke voorwaarden de Sleutels stelt aan kamerverhuur.