Huurderbelangen

Als huurder kunt u een beroep doen op veel organisaties die uw belangen behartigen. Landelijk maakt de Woonbond zich sterk voor betaalbare huren en goede woningen in veilige buurten. Daarnaast kunt u terecht bij de  Huurcommissie. Deze onafhankelijke organisatie behandelt geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Lokaal in Leiden en Voorschoten zijn de huurdersorganisatie HBE en bewonerscommissies voor u actief.

Huurder Belangenvereniging De Eendracht (HBE)

Huurderbelangenvereniging de Eendracht (HBE) is een organisatie die opkomt voor alle huurders van de Sleutels. En is een vereniging waar huurders van de Sleutels lid van kunnen worden. De leden worden minimaal een keer per jaar uitgenodigd voor een ledenvergadering en kunnen zich verkiesbaar stellen voor het bestuur van de vereniging.

Het lidmaatschap kost slechts € 2,50 per jaar.

De Sleutels en HBE overleggen regelmatig over beleidsmatige zaken die van belang zijn voor alle huurders, zoals bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid.  Wij hebben met de huurderorganisatie een samenwerkingsovereenkomst, waarin onder meer staat over welke onderwerpen de huurderorganisatie informatie-, advies- dan wel instemmingsrecht heeft.

Wilt u meer weten over HBE? Kijk dan op hun website www.hbe-leiden.nl.

Bewonerscommissies

In veel buurten en straten zijn bewonerscommissies actief. Deze commissies bespreken onderwerpen met ons die zij belangrijk vinden of hen aangaan, bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden of de woonomgeving. De Sleutels heeft in overleg met de bewonerscommissies en de HBE een convenant bewonerscommissies opgesteld. Het convenant, ook wel handboek genoemd, geeft aan wat bewonerscommissies en de Sleutels van elkaar verwachten. Het is een aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst tussen de Sleutels en HBE. Wilt u weten welke bewonerscommissie er bij u in de buurt is, of wilt u zelf een bewonersinitiatief starten? Neem dan contact op met onze wijkconsulent. 

NaamMirjam den Outer
Wijkconsulent
KantoorLangegracht 70a, Leiden
E-mailm.denouterdesleutelsnl
Telefoon (071) 516 26 36
Wijken Leiden
Voorschoten

 

 

Geschillencommissie

Wij doen er alles aan om u zo prettig mogelijk te laten wonen. Maar hoe goed we ook ons best doen, het kan toch zijn dat u ontevreden bent over bepaalde zaken. Dat kunt u uiteraard bij ons aankaarten. En als we er samen niet uitkomen, kunt u het geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.