Geen objecten gevonden

Formulier afstandsverklaring vrije sector

Stap 1
Volgende stap
Stap 2
Volgende stap
Stap 3

Documenten vrije sector.
Bij vrije sector woningen is de eis dat de bewoners aan een inkomen van minimaal 3,75 maal de maandhuur moeten voldoen. Wij ontvangen graag de stukken waarin wordt aangetoond dat het inkomen voldoet van de persoon die in de woning blijft.

Bent u zelfstandig ondernemer, stuurt u ons dan de volgende documenten toe:

Voegt u indien u bent gescheiden of het samenlevingscontract heeft verbroken de volgende documenten toe:

Volgende stap
Stap 4
Wij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord
Volgende stap
Stap 5

Zodra wij alle stukken hebben ontvangen nemen wij uw verzoek voor
afstandsverklaring in behandeling. Zolang dit verzoek in behandeling is blijft u beiden aansprakelijk voor de huur.

De bewoner die achterblijft verklaart in de woning te blijven en
volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de huurbetaling, huurovereenkomst, het huurreglement en het destijds getekende inventarisatierapport.
Tevens heeft deze een zelfbewoningsverplichting en moet ingeschreven bij de gemeente Leiden op het gehuurde adres.

Deel deze pagina