Sluiten

Formulier afstandsverklaring vrije sector

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Bevestiging Klaar!

Stap 1

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Dit is geen geldig telefoonnummer
Dit veld is verplicht Dit is geen geldig e-mailadres
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Dit is geen geldig telefoonnummer
Dit veld is verplicht Dit is geen geldig e-mailadres
Ga verder

Stap 2

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Dit is geen geldige Nederlandse postcode
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Ga terug Ga verder

Stap 3

Document vrije sector

Documenten vrije sector.
Bij vrije sector woningen is de eis dat de bewoners aan een inkomen van minimaal 3,75 maal de maandhuur moeten voldoen. Wij ontvangen graag de stukken waarin wordt aangetoond dat het inkomen voldoet van de persoon die in de woning blijft.

Zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer, stuurt u ons dan de volgende documenten toe:

Extra gegevens indien van toepassing op uw situatie

Voegt u indien u bent gescheiden of het samenlevingscontract heeft verbroken de volgende documenten toe:

Ga terug Ga verder

Stap 4

Dit veld is verplicht
Wij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord Akoord
Ga terug Ga verder

Stap 5

Vervolgprocedure

Zodra wij alle stukken hebben ontvangen nemen wij uw verzoek voor
afstandsverklaring in behandeling. Zolang dit verzoek in behandeling is blijft u beiden aansprakelijk voor de huur.

De bewoner die achterblijft verklaart in de woning te blijven en
volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de huurbetaling, huurovereenkomst, het huurreglement en het destijds getekende inventarisatierapport.
Tevens heeft deze een zelfbewoningsverplichting en moet ingeschreven bij de gemeente Leiden op het gehuurde adres.

Ga terug Ga verder