Sociale huurwoning

Al onze sociale huurwoningen staan op Huren in Holland Rijnland. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (huurprijs tot en met € 720,42) moet u ingeschreven staan bij Huren in Holland Rijnland. Voor welke woning u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen, huishoudsamenstelling en huurprijs van de woning. Dit heet passend toewijzen. Voor de woningen geldt als voorwaarde dat uw bruto (gezamenlijk) jaarinkomen niet hoger is dan € 38.035,-. Voor sommige woningen geldt een maximum jaarinkomen van € 42.436,-. 

Regulier aanbod

Bekijk ons huidige woningaanbod.

Seniorenwoningen

De Sleutels verhuurt ook sociale woningen voor 55+-ers. Voorbeelden van onze senioren complexen vindt u op Woonz, een website over woningen voor senioren. Vrijgekomen woningen worden aangeboden op Huren in Holland Rijnland. Daar kunt u ook reageren om voor een woning in aanmerking te komen.

Administratiekosten

Bij totstandkoming van een huurovereenkomst brengt de Sleutels eenmalig € 60,- administratiekosten in rekening.

Veelgestelde vragen over urgentie

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentie?

  Stel: u heeft dringend een andere woning nodig en u bent zelf niet in staat deze woning te vinden. In heel bijzondere gevallen kunt u voorrang krijgen op een voor u geschikte woning, door middel van een urgentieverklaring. Voorrang krijgt u echter niet zomaar. Voorrang wordt alleen gegeven als er sprake is van medische, psychosociale of financiële redenen. Bij zaken die buiten de woning liggen, zoals overlast, burenruzie, of een “slechte buurt”, komt u niet in aanmerking voor urgentie.

 • Hoeveel kost het aanvragen van een urgentie?

  Een urgentieaanvraag kost € 65,-. Deze kosten krijgt u niet terug als de urgentie wordt afgewezen.

 • Hoe lang duurt het voordat ik urgentie krijg?

  Nadat de aanvraag door ons is ingediend bij de urgentiecommissie, ontvangt u binnen 8 weken een reactie, tenzij er verder onderzoek nodig is, dan komt de termijn stil te liggen. De uitslag van de urgentiecommissie ontvangt u per brief.

  Bij een afwijzing kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij de urgentiecommissie.

 • Ik ben zwanger. Kan ik urgentie krijgen?

  Gezinsuitbreiding is geen reden voor het verkrijgen van urgentie in de regio Holland Rijnland.

 • Ik ga scheiden. Kan ik urgentie krijgen?

  Scheiden op zich is geen reden voor urgentie in de regio Holland Rijnland. Zijn er minderjarige kinderen betrokken, dan kan er in uitzonderingsgevallen urgentie aangevraagd worden. Neemt u hiervoor contact op met het KlantenContactCentrum.

 • Wie komt niet in aanmerking voor urgentie?
  • Alleenstaanden, zij kunnen een kamer bewonen.
  • 55+ ers. Zij kunnen binnen een half jaar in de regio via www.woningnethollandrijnland.nl aan een seniorenwoning komen.
 • Ik heb medische klachten die verband hebben met mijn huidige woning. Kom ik in aanmerking voor urgentie?

  Via de gemeente kunt u een aanvraag WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) aanvragen. In uitzonderingsgevallen stuurt de afdeling WMO u door naar de corporatie voor het aanvragen van een urgentie.

Bekijk de veelgestelde vragen