Snelle hulp bij schulden

De Sleutels heeft convenant ‘Snelle hulp bij Schulden’ getekend met gemeenten Leiden en Leiderdorp en andere sociale samenwerkingspartners. Het doel is inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en te helpen.

Voorkomen dat schulden oplopen

De Sleutels is al jaren zeer actief op gebied van schuldhulp verlening. Vroege signalering en hulp voorkomt dat schulden en huurachterstanden oplopen. Met het tekenen van het convenant komt er een intensievere samenwerking op dit gebied. De werkwijze is dat aangesloten partners betalingsachterstanden of inkomensbeslag bij inwoners melden bij het vroegsignaleringsteam ‘Snelle hulp bij Schulden’, een team dat bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Het vroegsignaleringsteam legt vervolgens een huisbezoek af. De inwoner krijgt hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning en het ordenen van de thuisadministratie. Als er achterliggende problemen zijn, worden die ook aangepakt. Het doel is om zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor de achterstand, maar ook om de oorzaken van de schuldproblematiek weg te nemen.

Aangesloten partijen

De partijen die zich hebben aangesloten zijn gemeente Leiden en Leiderdorp, Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Sociale Verzekeringsbank, Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, GGD- Meldpunt Zorg & Overlast, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Ons Doel, Portaal, de Sleutels, Stichting Huisvesting Werkende Jongeren en Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o.