Doelencomplex: wij gaan niet met de pootjes omhoog

 

Bij de Witte Singel, in het centrum van Leiden, is het Doelencomplex gelegen. Wij huisvesten daar 58 huishoudens in sociale huurwoningen.

Plannen van de Universiteit

In 2016 zijn wij benaderd door de Universiteit Leiden, die een nieuw campus op die locatie wil ontwikkelen.  

Uit een peiling onder onze huurders in het Doelencomplex bleek dat deze niet bereid zijn te verhuizen. Vanuit de gedachte dat de “woonfunctie” in de plannen van de Universiteit meegenomen zou worden, zijn we toch de gesprekken aangegaan.  

Nadat  gebleken was dat de Universiteit geen ruimte in haar plannen wil maken voor de woonfunctie, en dus de 58 woningen wil slopen, hebben wij ons teruggetrokken uit de gesprekken. Onze huurders hebben aangegeven in hun woning te willen blijven, en wij steunen hen hierin.

De gemeente neemt de regie

Omdat er een patstelling ontstond, heeft de gemeente Leiden in het voorjaar 2017 de regie over dit project van de Universiteit overgenomen. De gemeente vindt dat het belang van de nieuwe campus zwaarder weegt voor de stad dan het behoud van de woningen in het Doelencomplex. En wil met maatwerk elke huurder een goed alternatief voor zijn of haar woning bieden. 

We gaan niet met de pootjes omhoog

De woningen van het Doelencomplex zijn eigendom van de Sleutels, en wij hebben een huurovereenkomst met de mensen die in deze woningen wonen. We vinden dan ook niet dat de gemeente zomaar om de Sleutels heen kan. We gaan dus niet "met de pootjes omhoog" en zullen opkomen voor onze huurders.

Media

De plannen rondom het Doelencomplex hebben veel aandacht in de media gekregen. Hieronder vindt u een overzicht van berichten.

11 januari 2017: Patstelling rond campusplannen (nu.nl/Sleutelstad)
19 januari 2017: Bewoners wijken niet (Mare Online)
29 maart 2017: Universiteit Leiden mogelijk gedwongen andere locatie te zoeken (nu.nl/Sleutelstad)
31 maart 2017: Machtblok wekt achterdocht (Leidsch Dagblad)
3 april 2017: CDA bezorgd over stagnatie (nu.nl/Sleutelstad)
5 april 2017: Wethouder: nieuwe campus gewoon in Leiden (Omroep West/Unity)
6 april 2017: Gemeente schaart zich achter campusplannen (nu.nl/Sleutelstad)
7 april 2017: Opnieuw onrust bij bewoners (Omroep West/Unity)
8 april 2017: Wethouder: Universiteit blijft nog 100 jaar in Leiden (Leidsch Dagblad)
8 april 2017: Voor de zomer duidelijkheid over Humanities Campus (nu.nl)
2 juni 2017: Huurwoningen Doelencomplex toch gesloopt (Leidsch Dagblad)
2 juni 2017: Humanities Campus gaat door (nu.nl, Sleutelstad)
2 juni 2017: http://mareonline.nl/archive/2017/06/02/huurwoningen-wijken-toch-voor-humanities-campus
9 juni 2017: Vlottrekken campusplan complexe klus (Leidsch Dagblad)
22 juni 2017: Boven op de Universiteit (Mare Online)
23 juni 2017: We gaan niet met de pootjes omhoog (Omroep West/Unity)
23 juni 2017:Meningen verdeeld op inspraakavond (Omroep West)
26 juni 2017: Stad en Universiteit zitten elkaar in de weg (Sleutelstad)
27 juni 2017: SP wil campusplan met behoud van woningen (nu.nl/Sleutelstad)
27 juni 2017:  Universiteitscampus niet over de rug van huurders doordrukken (sp.nl)   
27 juni 2017: Leids college wilt tegen afspraken 58 huurwoningen slopen (Woonbond)
28 juni 2017: Leiden sloopt sociale huurwoningen nieuwe faculteit (Omroep West/Unity)
28 juni 2017: Meerderheid raad achter sloop Doelencomplex (nu.nl)
28 juni 2017: Raad voor sloop Doelencomplex (Unity)
29 juni 2017: Huurdersorganisaties schorten overleg met de gemeente op (Leidsch Dagblad)
29 juni 2017: Leidse huurdersorganisaties schorten overleg met de gemeente op (nu.nl)
30 juni 2017: Huurdersorganisaties stappen uit overleg met gemeente (Omroep West)
6 juli 2017: Raadsmeerderheid zet licht op groen voor sloop (Sleutelstad)
6 juli 2017: Leiden stemt in met bouw Humanities Campus, ondanks verzet (Omroep West)
6 juli 2017: Leidse raad voor bouw Humanities Campus (Unity)