Woning aanpassen of verhuizen?

Soms past een woning niet meer bij uw levensfase of behoefte. Bijvoorbeeld omdat de kinderen de deur uit zijn. Wanneer u lichamelijke beperkingen ervaart of uw partner verliest. De woning wordt te groot of is minder geschikt door een beperking die u heeft. Er zijn mogelijkheden om uw woning aan te passen of te verhuizen. Dit is vaak een moeilijke beslissing.

8 maart organiseerden we samen met Woonzorg Nederland en de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten (VOV) in Voorschoten een bijeenkomst hierover. De opkomst was groot en we hebben veel vragen kunnen beantwoorden.

In de volle zaal in de Richard Wagnerflat kregen bezoekers informatie over technische mogelijkheden in een woning en de fiscale gevolgen. De gemeente gaf informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook vertelden inwoners tijdens een interview over hun ervaringen bij de woonkeuze. Het is verstandig om tijdig over dit onderwerp na te denken om uw mogelijkheden op een andere woning te vergroten.

De Sleutels heeft regelmatig woningen voor 55+-ers te huur. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u ingeschreven staan bij WoningNet Holland Rijnland. Soms zijn de wachttijden lang voordat u in aanmerking komt. Wij adviseren u daarom nu alvast in te schrijven bij WoningNet.

Overweegt u uw woning aan te passen op basis van een beperking? Dan kunt u advies inwinnen bij de Wmo van de gemeente Leiden of de Wmo van de gemeente Voorschoten.