Onderzoek naar woonbeleving

 

De mening van onze klanten helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Eind november 2018 vroegen we 5.068 huurders per e-mail om deel te nemen aan een onderzoek over hun woonbeleving. In totaal hebben 996 huurders (20%) aan het onderzoek deelgenomen. Dat zijn heel veel reacties en daarmee gaan we serieus aan de slag!

Uitkomsten en aanbevelingen

De helft van onze huurders  woont op dit moment prettig in zijn of haar woning en buurt. Voor 1 op de 5 huurders staat het woongenot echter onder druk. Zij geven een onvoldoende voor de mate waarin ze prettig wonen. De kwaliteit van de woonomgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

Wijkbeheerders
Dat er in de buurt een wijkbeheerder is, is bij ongeveer twee derde van de huurders bekend. Meerdere huurders geven aan niet te weten hoe ze de wijkbeheerder kunnen bereiken en waarvoor. Huurders vinden ook lang niet altijd dat er snel en adequaat wordt gereageerd. Aanbeveling: de Sleutels moet de wijkbeheerders zichtbaarder maken, en duidelijker zijn over hun taken. Dit kan door posters in de complexen op te hangen. Daarnaast kunnen de wijkbeheerders zelf ook zichtbaarder zijn in de wijk.

Schoon
Rommel, huisafval, zwerfafval en hondenpoep zijn veelgenoemde problemen.

Aanbeveling: huurders zouden graag zien dat de Sleutels hier meer op controleert/meer toezicht op houdt en indien nodig bewoners hierop aanspreekt.

Groen & veiligheid
Een kwart van de huurders geeft een onvoldoende voor het groen. Volgens deze huurders is er weinig of helemaal geen groen in de buurt. Het groen dat er is, ziet er onverzorgd uit en wordt slecht onderhouden.

Aanbeveling: meer groen in de wijken.

Het aantal huurders dat zich wel eens onveilig voelt is iets toegenomen. Gevoel van onveiligheid ontstaat onder andere door vreemde mensen op straat, incidenten/inbraken die plaatsvinden en de aanwezigheid van junkies/drugsdealers op straat. Maar ook verlichting op straat of bij het gebouw wordt door huurders genoemd.

Aanbeveling: de Sleutels zou hier, eventueel samen met andere partijen, iets aan moeten doen. 

Terugkoppeling aan bewonerscommissies 

Uiterlijk in mei 2019 vernemen de bewonerscommissies van de Sleutels wat het plan van aanpak is voor bovenstaande problemen en in welke buurten en woongebouwen daardoor een meer dan gemiddelde inzet van de wijkbeheerder plaatsvind. In de tussentijd zoekt de Sleutels haar samenwerkingspartners, zoals de gemeente, op om dit rapport te delen en samen beter en effectiever aan de kwaliteit van de woonomgeving te werken.